NOTE: If document is not upright, please use following to have rotated upright view. Use View-> Rotate View-> Clockwise from the toolbar menu in adobe acrobat reader.

              

S. No.

Name of Officer (S/Shri)

1

A A Gour

2

A A Khobragde

3

A B Jirapure

4

A K Mishra

5

A S Gupte

6

A Y Shiledar

7

Abdul Javed

8

Abdul Rashid Khan

9

Abdul Salim Mohammad Hanif

10

Abhishek

11

Ajay Taranath Thoolkar

12

Alok Kumar Asthana

13

Amar Bhattacharya

14

Amit Gautam

15

Anil Kumar Pal

16

Anil Kumar Pandit

17

Anil Patekar

18

Arvind Maroti Fusate

19

Ashok Khobragde

20

Ataullah A Khan

21

Atish S Narnaware

22

Atul P Mahajan

23

Atul V Adkane

24

Avinash G Khobragde

25

Avinash P Parate

26

B P Khapekar

27

Bharat Singh

28

C G Mohadikar

29

Catherine Roshan Tirkey

30

Chandraprakash

31

D H Ambare

32

D H Walde

33

D K Sontakke

34

D M Rodge

35

D N Sonkusle

36

D P Chowdhury

37

D S Kariya

38

D V Dadhe

39

Deepak B Wahile

40

Deepak D Salodkar

41

F S G Tigga

42

Fulchand L Rathod

43

G M Laghate

44

G M Lonkar

45

Geeta Charusivam

46

I M Barua

47

Joan D Souza

48

K Murli Manohar

49

K R Burde

50

K S Joshi

51

K S Kumbhare

52

K S Mate

53

K S Sahu

54

Kailash S Ninnawe

55

Kavita P Makde

56

M S Baig

57

M S Pardikar

58

M V Bhoyar

59

Mala Vijay

60

Manik Palamwar

61

Manish Kumar Chandrakar

62

Manoj M Donikar

63

Manojeet Barua

64

Maya S Patil

65

Meena Dharme

66

N B Borkar

67

N G Upadhye

68

N K Rathore

69

Nalini Ezekiel

70

Narendra K Bapat

71

Narendra S Moundekar

72

Natrajan Pillay

73

Navin Kumar

74

Neela S Dumre

75

Nilesh N Borkar

76

Nilima Hande

77

O P Shirpurkar

78

P R Binkar

79

Pallav Parganiha

80

Parag P Dhote

81

Paras D Chaware

82

Piyush Prakhar

83

Prakash M Mondhe

84

Prakash N Wardikar

85

Prakash T Khot

86

Pramod Badewale

87

Prashant R Warkar

88

Prashant Ukey

89

R A Tamgadge

90

R C Hingaroni

91

R C Patil

92

R H Sengar

93

R K Kahar

94

R K Wahane

95

R M Bhorkar

96

R M Thote

97

R P Chapparghare

98

R P Kumbhare

99

R R Bhonde

100

R R Sharma

101

Rajesh B  Burde

102

Rajesh Ezekiel

103

Rajesh G Wasnik

104

Rajesh Ramawat

105

Rajiv D Dalal

106

Ravi James

107

Ravikant

108

S A Kokode

109

S B Sonkusre

110

S D Jugade

111

S G Jafaruddin

112

S J Waware

113

S M Meshram

114

S M Nandagawli

115

S M Rajput

116

S P Amru

117

S P Golwalkar

118

S P Selukar

119

S S Damke

120

S S Mitra

121

S S Roy

122

S S Soman

123

S T Wankhede

124

Sameer P Kujur

125

Sangeeta Dutta

126

Sanjay B Kannake

127

Satyarth C Shukla

128

Savita A Dhavale

129

Shalik H Nimje

130

Shekhar B Suryawanshi

131

Shyam Sonkusle

132

Sohail Arshad

133

Subhash S Watane

134

Subodh G Deshmukh

135

Suchita D Waghmare

136

Sudeep S Roy

137

Sumer Singh Shekhawat

138

Sunil M Barde

139

Sunita V Sharma

140

Suryabhan Singh

141

Sushma Pathak

142

T B Kumre

143

T S Pal

144

Tara G Nandankar

145

Usha P Nagrale

146

Usha Vijaykumar

147

V B Rao

148

V D Umredkar

149

V S Suryavanshi

150

Vaishali N Bhore

151

Vandana Sharma

152

Varunesh P Shrivastava

153

Vijay A Sunder

154

Vijay D Rathod

155

Vijay K Mendhekar

156

Vijay M Burewar

157

Vijay P Mahajan

158

Vikas Ranjan

159

Vinay P Nitnaware

160

Vinod R Narnaware

161

Vivek Siriah

162

Waman B Devikar

163

Y A Bhavani