OFFICE OF THE PRINCIPAL COMMISSIONER

 CGST & CENTRAL EXCISE: Nagpur - I

GST BHAVAN, TELENGKHEDI ROAD CIVIL LINES, NAGPUR 440001.

 

 

 

RIGHT TO INFORMATION

   

1)  KARMAVIR KAMAL
2)  SARAVANAN AB
3)  PRAVEEN AGARWAL
4)  KAPIL VINAYAK
5)  ANIL ZUMBERLAL BHARUT
6)  SUDHAKAR BAITULE
7)  V.S.KUMBHARE
8)  V.S.KUMBHARE
9)  RAJESH KUMAR
10)  V.S.KUMBHARE
11)  SUDHAKAR BAITULE
12)  DHARAMPAL KAPOOR
13)  VEERANJANEYULU MATCHA
14)  DR. A.K. CHATTERJEE
15)  A.P.DESHAPANDE
16)  VIJAY KUMAR
17)  RAVINDRA DHANKAR
18)  SANJAY KUMAR SONI
19)  M.A. JITENDRA
20)  SUMAN KUMAR MUKHOPADHYAY
21)  N. SAI VINOD
22)  JANE ABREO
23)  G.D.GOLE
24)  DEBASIS SADHUKHAN
25)  JANE ABREO
26)  SANDEEP JAIN
27)  PIYUSH BHASHAKARRAO PARATE
28)  RAKESH YOGENDRA NAIDU

   

        1. RTI Application of Shri C J Karira dated 14.08.2017

     

   

       

 

 

      

                  

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<< Back

Home >>